CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Cultura organizaţională

Cultura organizaţională a societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. este o cultură a schimbării, a valorizării capitalului uman, a respectului şi toleranţei.Cultura organizaţională reprezintă un complex specific de valori, credinţe conducătore, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de angajaţi, care determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara organizaţiei respective şi care sunt transmise noilor membri drept corecte; Cultura organizaţională mijloceşte (facilitând sau, dimpotrivă blocând sau deformând) toate schimburile dintre entitatea juridică şi comunitate;

Normele și valorile reprezintă elementele fundamentale care formează „structura de adâncime” a culturii şi care sunt strâns legate de mediul în care funcţionează Centru de resurse şi formare profesională;

Normele reprezintă modul în care centru de formare defineşte ceea ce este drept /  corect şi nedrept / greşit. Normele stabilesc ,,cum trebuie să ne comportăm“ – neexistând alternative admise la comportamentul prescris;

Valorile definesc ceea ce este dezirabil pentru angajaţii Centru de resurse şi formare profesională, fiind strâns legate de idealurile grupului respectiv. Deci ele stabilesc ,,spre ce aspir prin conduita mea“. În consecinţă, valorile sunt puse în joc pentru a alege între mai multe alternative posibile de acţiune.

 

 

Înscrieri