Prezentare Curs Autorizat Administrator Condominii

Prezentare Curs Autorizat Competente Digitale
februarie 2, 2021

Administrator de Condominii

(Administrator de asociații de proprietari) Cod NC/COR 5153.3.1 Curs autorizat ANC

 

Curs de calificare autorizat ANC

Cursul se adresează atât persoanelor care doresc să urmeze o carieră în acest domeniu, cât și persoanelor care sunt deja atestate ca  administratori de asociații de proprietari  în baza Legii 230/2007, cu modificările și completările ulterioare. Rolul administratorului de condominii este foarte important deoarece acesta reprezintă interesele particulare și colective ale unui condominiu cu asumarea răspunderilor ce derivă din aceasta.

Cursul presupune dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare exercitării profesiei de administrator de condominii și cunoașterea legislației în domeniile specifice. Programul de formare abordează responsabilitățile, sarcinile și obligațiile funcției, procedurile de lucru, dar și elemente de întocmire a documentației specifice.

 

 Competențe dobândite:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă
 3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilități publice
 4. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calității în construcții și autorizarea lucrărilor în construcții
 5. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 6. Bazele contabilității primare, emiterea facturilor, efectuarea plăților și încasărilor
 7. Întocmirea documentelor contabile de bază
 8. Elaborarea documentelor de gestiune
 9. Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si in Excel sau echivalent
 10. Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica
 11. Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta

 

Durata: 240 ore pregătire teoretică, 480 ore pregătire practică în sistem blended learning în regim de tutoriat.

Condiții minime de participare: Absolvent de învățământ obligatoriu.

Certificarea:

La finalul cursului absolvenții  primesc „Certificat de calificare” însoțit de „Supliment descriptiv al    certificatului” în care sunt precizate competențele profesionale dobândite, modele tipizate ANC.

 

Taxa de participare: 800 lei (sau 900 lei dacă se plătește în 2 rate)

                                                                                                            

Înscrieri