Prezentare Curs Autorizat Competente Digitale

Prezentare Curs Autorizat Formator
februarie 2, 2021
Prezentare Curs Autorizat Administrator Condominii
februarie 2, 2021

Curs de dezvoltare a competențelor digitale și de utilizare a tehnologiei informației

ca instrument de învățare și cunoaștere

 

 

Curs de specializare autorizat ANC

Comunicarea este o componentă esențială și absolut necesară în orice domeniu de activitate. Datorită evoluției tehnologiilor informației și comunicării, la ora actuală formele de comunicare organizațională s-au multiplicat, s-au adaptat noilor contexte, s-au aliniat noilor cerințe de comunicare online. Cursul prezintă instrumente de comunicare pe care participanții le pot utiliza în funcție de nevoile de comunicare. Pentru fiecare tip de comunicare organizațională internă sau externă sunt prezentate soluții specifice de comunicare online. Cursanții vor fi învățați să comunice online prin intermediul e-mailurilor, a messenger -ului, a rețelelor de socializare. Vor fi îndrumați să își creeze propriile mijloace de comunicare: grupuri online, bloguri, site-uri.

 

Competențe dobândite:

  • Înțelegerea conceptelor cheie cu privire la IT, comunicare online;
  • Gestionarea grupurilor de discuții online;
  • Utilizarea aplicațiilor Google;
  • Abilitatea de a crea formulare, prezentări, desene și chestionare online;
  • Capacitatea de a comunica online prin intermediul platformelor digitale, blogurilor, siteurilor.

 

Durata: 90 ore

Condiții minime de participare: Absolvent de învățământ obligatoriu.

Certificarea:

La finalul cursului absolvenții  primesc „Certificat de absolvire” însoțit de „Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competențele profesionale dobândite, modele tipizate ANC.

Taxa de participare: 600 lei (sau 700 lei dacă se plătește în 2 rate)

Înscrieri