Prezentare Curs Autorizat Formator

Prezentare Curs Autorizat Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 
februarie 2, 2021
Prezentare Curs Autorizat Competente Digitale
februarie 2, 2021

Curs de Formator Cod COR 242401

 

Curs de specializare autorizat ANC

Cursul se adresează persoanelor care doresc să urmeze o carieră în domeniul formării adulților sau care doresc să afle mai multe despre planificarea, organizarea și evaluarea cursurilor, a trainingurilor a workshopurilor. Cursanților le vor fi prezentate ʺsecreteleʺ unui formator de succes, inspirațional și motivaținal, bun orator, profesionist în ceea ce realizează.

 

Competențe dobândite:

 • Aplicarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la formarea profesională a adulților;
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților;
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților;
 • Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare a adulților;
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulților;
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare;
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare;
 • Gestionarea conflictelor;
 • Organizarea activităților de formare;
 • Proiectarea procesului de instruire;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea activităților de formare teoretică și practică;
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare;
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională;
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare;
 • Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii;
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului.

 

Durata: 180 ore

Condiții minime de participare: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență.

Certificarea:

La finalul cursului absolvenții  primesc „Certificat de absolvire” însoțit de „Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competențele profesionale dobândite, modele tipizate ANC.

Mod de desfășurare:

Cursul este livrat online, prin metoda ”blended learning”, în regim de tutoriat. 

Taxa de participare: 600 lei (sau 700 lei dacă se plătește în 2 rate)

Înscrieri