Prezentare Curs Autorizat Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Prezentare Curs Comunicare Online
februarie 2, 2021
Prezentare Curs Autorizat Formator
februarie 2, 2021

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Cod COR: 242231

 

Curs de specializare autorizat ANC

  Cursul se adresează atât persoanelor care profesează în domeniul datelor cu caracter personal cât și celor care doresc să își îmbunătățească cunoștințele și metodele de lucru, sau celor care doresc să devină DPO (Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal), asigurându-le acestora atât instruirea necesară cât și certificarea sau acreditarea profesională în domeniu. Obiectivele cursului sunt de a pregăti profesional persoane pentru exercitarea activității ca Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal și de a oferi absolvenților certificarea calității de DPO sau Acreditarea ANC pentru cod COR: 242231. Obținerea certificatului de absolvire a cursului va da dreptul participanților de a activa ca DPO în cadrul operatorilor de date (entități de stat sau private) sau operatorilor economici (privați) sau de a avea rolul de DPO extern, împuternicit al entităților supuse prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția datelor.

 

Competențe dobândite:

  • Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat.
  • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Gestionarea relației cu Autoritatea de Supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.
  • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal.
  • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
  • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Durata: 180 ore

Condiții minime de participare: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență.

Certificarea: La finalul cursului absolvenții  primesc „Certificat de absolvire” însoțit de „Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competențele profesionale dobândite, modele tipizate ANC.

Locații de desfășurare: Cursurile de formare se desfășoară în Turda în cazul constituirii de grupe complete. Cursul poate fi livrat și prin metoda ”blended learning”, în regim de tutoriat.

Taxa de participare: 1200 lei (sau 1300 lei dacă se plătește în 2 rate)

Înscrieri