Prezentare Curs Firme Cariere si Companii de Succes

Autocunoaștere, imaginea de sine, stima de sine
februarie 26, 2021
Prezentare Curs Dezvoltare Personala
februarie 19, 2021

Edu – elite Centru de resurse și formare profesională

Vă invită să participați la campania Cariere de succes în companii / firme de succes

 

ʺSă formezi o echipă este doar începutul,

să rămâi împreună este progresul,

să lucrezi împreună este succesul!ʺ

(Henry David Thoreau)

 

EDU – ELITE Centru de resurse și formare profesională este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru adulți, orientat spre integrarea în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții. Centrul promovează inovația și reforma educațională, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a adulților, în corelație cu standardele și competențele profesionale. Echipa EDU-ELITE dorește să devină partener și un promotor în dezvoltarea organizațională a  întreprinderilor sau a altor clienți prin campanii de conștientizare a importanței învățării pe tot parcursul vieții și prin activități de formare a echipelor.

 

Campania ʺCariere de succes în companii / firme de succesʺ oferă întreprinderilor posibilitatea de a-și susține și motiva angajații pentru a lucra online sau împreună, în echipe performante, cu scopul amplificării succesului organizațional.

EDU – ELITE Centru de resurse și formare profesională propune pachetul de trei module de curs pentru dezvoltarea profesională și personală în concordanță cu dezvoltarea organizațională:

  • Personalitatea colectivă a organizației. Cultura organizațională. Succesul organizațional
  • Succesul echipei. Succesul în carieră.
  • Stresul și burnoutul – pericole ce pot fi depășite împreună

 

Firmele interesate pot construi propia strategie de formare, optând pentru unul, sau două sau toate cele trei module de formare.

 

Personalitatea colectivă a organizației. Cultura organizațională. Succesul organizațional

 

Descrierea modulului:

Modulul de formare pleacă de la ideea des vehiculată în psihologia organizațională potrivit căreia, fiecare organizație are propria personalitate, rezultantă a personalităților angajaților și echipelor pe care o compun. Această personalitate colectivă impune cultura organizațională, definește succesul organizațional și îl poate promova. Participanților li se propun metode de identificare a elementelor ce definesc personalitatea organizației a culturii organizaționale. Se subliniază faptul că modul de raportare personală și compatibilitatea dintre propria personalitate și cu tipul de personalitate colectivă au un impact deosebit în manifestarea și dezvoltarea personalității, în inițierea, realizarea și dezvoltarea relațiilor interumane. Cultura organizațională este analizată din perspectiva tuturor componentelor ei: valori și credințe, motivații și aspirații, trăsături de personalitate, acceptări și respingeri,  capacități, succese. Pe parcursul activităților de formare, participanții vor identifica împreună elementele definitorii ale culturii organizaționale și modul în care ei se raportează la aceste elemente. Vor defini împreună succesul organizației și vor fi împreună într-un proces de aderare și consolidare a valorilor organizaționale.

Echipa. Succesul echipei. Succesul în carieră.

 

Descrierea modulului:

Dezvoltarea carierei  este un proces care presupune schimbare și autodezvoltare pe parcursul întregii vieți, ca urmare a integrării tuturor rolurilor, contextelor și evenimentelor din viața unei persoane. În alegerea carierei, oamenii sunt influențați de o serie de motivații numite ancore: autonomie și independență, siguranță și stabilitate, competența tehnico-funcțională, competența managerială generală, creativitate, servirea unei cauze, provocarea în competiție, stilul de viață. Succesul în carieră nu reprezintă un succes individual ci este în strânsă legătură cu succesul echipei din care faci parte. Modulul propune participanților metode de identificare a propriului profil vocațional, sunt analizate aspecte legate de cunoașterea propriilor interese, valori, abilități și competențe, în corelație cu preferința pentru un anumit tip de activitate, stiluri de interacțiune în mediul de muncă. Sunt identificate elementele definitorii ale echipei și importanța fiecărui rol jucat în echipă pentru obținerea succesului. Se va discuta despre sentimentul de apartenență la echipa și despre mândria de a face parte dintr-o echipă de succes.

Stresul şi burnoutul pericole ce pot fi depășite împreună

Descrierea modulului:

Modulul abordează problematica stresului și a burnoutului din perspectivă teoretică și practică. Stresul este prezentat ca un fenomen psihosocial complex ce decurge din confruntarea persoanei cu cerințe, sarcini, situații care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase, sau cu miză mare pentru persoana în cauză. Stresul este o importantă componentă subiectivă, în sensul că este facil și stimulator pentru o persoană, pentru o alta poate deveni amenințător sau imposibil de realizat. Participanții sunt îndrumați în identificarea resurselor individuale pentru adaptarea la stres și în stabilirea unor strategii adaptative la stres. Burnout-ul este privit nu numai ca o criză relațională, care vizează atitudinile dezvoltate față de alții ci și ca o criză a individului în raport cu munca sa, ceea ce înglobează în sine depersonalizarea. Cursanții vor fi familiarizați cu modelul procesual al dezvoltării burnoutului și cu strategii de prevenire a acestui fenomen. Vor fi exersate tehnici de grup pentru grupuri de suport în prevenirea stresului și a burnoutului.

Durata: 24 ore (8 ore/modul)

 

Perioada de desfășurare: noiembrie – decembrie 2020

Modalitatea de formare: Activități online, sincron cu ajutorul aplicației google meet.

Taxa de participare:   –     1 modul 200 lei / persoană

  • 2 module – 350 lei / persoană
  • 3 module – 500 lei / persoană. La înscrierea a 10 persoane 2 persoane pot participa gratuit.

 

Certificarea: La finalul cursului se primește diplomă de participare- Model EDU-ELITE.

Taxa de participare se poate plăti prin virament bancar în contul societății RO47BTRLRONCRT0483104401, deschis la Banca Transilvania, sau în numerar la sediul firmei.

Pentru înscriere și alte detalii vă rugăm să ne contactați la tel. 0744 239 288.

Dana Zoe Mateescu – Administrator EDU-ELITE

Înscrieri